Annons:

Sök

Annons:

INSÄNDARE: Många frågor runt moskébygge i Kalmar

Strax efter valet i september offentliggjordes en ansökan om markreservation för bygge av en ny stor moské i Kalmar. När ansökan inkom till och diariefördes hos kommunen är okänt. 

Annons:

Det är ett flertal olika islamiska föreningar som står bakom ansökan. Vår lokaltidning har av någon oförklarlig anledning hyllat tillkomsten av detta moskébygge. Man menar att de farhågor som den nya regeringen har beträffande finansiering från utländska antidemokratiska och islamistiska länder med fördel kan lösas genom egna insamlingar i församlingarna genom så kallade uppbördsavgifter. 

Erfarenheterna från liknande projekt på andra platser i landet säger ju något helt annat. Där har den en huvudsakliga finansieringen skett genom medel från andra mindre tilltalande länder, länder som bland annat. arbetar för en islamisering av Sverige och övriga Europa.

Problemen med utländsk finansiering av trossamfund och andra organisationer med kopplingar till islamism har uppmärksammats sedan flera år tillbaka och den nytillträdda regeringen ska därför utreda och se över ett förbud mot utländsk finansiering av bland annat moskéer.  

Investering i mångmiljonklassen

Ett annat exempel på att uppbördsavgifterna inte är tillräckliga för investeringar av moskéer i 10-30 miljonersklassen är de problem som nu uppstått i Nybro kommun. Där har det bygglov som meddelades för moskén förverkats då tidsutdräkten överskridits. Sannolikt beroende på att finansiering av moskébygget inte har kunnat säkras. 

Markreservationen i Norrliden har tillstyrkts av den rödgröna majoriteten, som obesvärat sitter kvar vid makten i kommunen, trots att ytterligare mer än 2 000 kalmarbor tappade förtroendet för de tre partierna vid senaste valet. 

Med röstsiffrorna 8-7  beviljades nyligen markreservationen för den nya moskén av kommunstyrelsen. Mot bakgrund av den tidvis maktfullkomliga politik som under förra mandatperioden bedrevs i Kalmar kommun kan man ana att det finns andra bakomliggande skäl till att man inte har intresse av att vare sig invänta regeringens utredning om utländsk finansiering eller söka en bredare majoritet i ett så extraordinärt och känsligt byggärende som detta. 

Frågan är hur våra valda kommunfullmäktigeledamöter ska rösta, följa ”partipiskan” eller göra ett självständigt val?

 

”Kristen kalmarbo”

 

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: