Annons:

Sök

Annons:

Kalmarhem kommer inte att bygga sitt planerade hus i Oxhagen Skiss: Tengboms

Debatt: Socialnämnden borde tagit aktiv del i plan om Oxhagen

När kommunstyrelsens starke man Johan Persson går ut och säger att debatten runt i kring byggandet på Oxhagen och varför vissa protesterat högljutt "är en pseudodebatt” måste jag reagera, som socialdemokrat, skriver Michael Waxmann (S) i en debattartikel

Annons:

 ” Det har varit för mycket fokus på pseudodebatten om området. Det är delvis därför vi nu i diskussion med Kalmarhem valt att plocka bort projektet från detaljplanen”, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) i en intervju i Dagens Kalmar.  

Detta är ingen pseudodebatt, Johan Persson.  Det kan det aldrig bli det för det handlar om människors väl och ve och vi som socialdemokrater måste visa att vi står upp för det och dom grundvärden som ska leda oss i vår politiska gärning. Att vara ödmjuk är inte socialdemokraternas starka sida här i Kalmar. Jag tror aldrig jag läst, hört att man från mitt parti gjort en pudel eller bett om ursäkt eller tänkt fel. Detta måste vi ändra på om vi ska vara trovärdiga. I detta fall tycker jag ni borde inse att vi har inte skött denna planering på bästa sätt. Vad gäller den debatt som handlar om bullernivån, avgaser med mera, lämnar jag därhän. Jag talat och ifrågasätter den socioekonomiska delen av det som framkommit i denna debatt.

I ett protokoll från socialnämndens sammanträde den 23 februari, 2021 kan man läsa.

Micael Nilsson (M) frågar om hur socialtjänstens delaktighet och medverkan i samhällsplaneringen gällande utformning av bostadsplanering ser ut? Detta utifrån att socialförvaltningen avstått från att yttra sig över detaljplanen gällande nybyggnation i Oxhagen.”  

” Socialtjänsten bör ha en aktiv del i utformning av bostadsplanering och enligt 3 kap. 1 § socialtjänstlagen ska socialtjänsten medverka i samhällsplaneringen. Det framgår även av plan- och bygglagen att det är viktigt med en socialt god livsmiljö ur social synpunkt.”

Som ett svar på denna fråga så deltar socialchefen och ger följande svar på frågan: ”Socialchef Cecilia Frid svarar att det saknas kunskapsunderlag och metoder för socialtjänstens delaktighet i bostadsplaneringen. Kommunen har gjort välfärdsbokslut där bland annat  socioekonomiskt utsatta områden framgår.”

 ” Det är oklart vilken kunskap som socialtjänsten kan bidra med som ger ökat värde, utöver den kännedom som redan finns hos samhällsbyggnadskontoret.”

Socialtjänsten i Kalmar har aldrig, som jag uppfattar det, varit delaktig i någon socioekonomisk studie, då frågan aldrig ställts,dessutom så har socialnämnden och samhällsbyggnadskontoret aldrig ställt frågan,vilket inte är bra.  Socialnämnden borde givetvis, tillsammans med samhällsbyggnadskontoret initierat en socioekonomisk utredning,delvis med hjälp av välfärdsbokslutet, vilket man inte gjort. Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) bär ju också ett ansvar.

Socialnämndens ordförande yttrade sig inte

Under mötet deltar Socialnämndens ordförande Roger Holmberg,som enligt flera  jag talat med, inte yttrade sig om ärendet, vilket känns häpnadsväckande då detta borde ligga i en socialdemokrats intresse att utreda de socioekonomiska förhållandena när nya bostadsområden ska byggas. Är man dessutom ordförande i socialnämnden så bör man givetvis yttra sig i denna viktiga fråga. Denna åtgärd måste ju införas som en rutinåtgärd, en del av planeringen oavsett var man bygger i Kalmar. Det handlar ju också om att komma tillrätta med dom problem som vissa av oss kan se ökar i Kalmar men även minska segregationen och öka integrationen och bygga skapa ett bostadsområde med allt vad det innebär för att skapa en god boendemiljö på alla plan. Att sedan Roger Holmberg är ordförande i Kalmarhem gör det än mer svårbegripligt. Visst sitter du på dubbla stolar och det tycker jag inte är bra men som socialdemokrat med de grundvärderingar vi har så måste du även väga in det som kallas för socioekonomiska värdering även om du också är ordförande i Kalmarhem som ska bygga i detta område på Oxhagen.

S har varit dåliga på att lyssna

2018 sjösattes en utredning i mitt parti: ”En ny social bostadspolitik” . Rapportens röda tråd var att ge socialdemokraterna en strategi med betoning på långsiktighet för planering av bostadsbyggande och boende. I dag är ju den rapporten än viktigare. Rapportens syfte var också att både knyta an till socialdemokratins djupare rötter, utmana aktuella problemställningar och ge bidrag till partiets kommande politikutveckling. En del av denna utveckling är ju ledarskapsrollen inom socialdemokratin som jag tidigare talat om, där vi varit dåliga på att lyssna och tala med medlemmar och andra,vilket även innefattar våra politiska motståndare. Det handlar om att tala med och inte till.

Jag har kommunicerat med den ansvarige för denna rapport, Lennart Weiss, som talar om att detta bör vara en regel när man bygger nya bostadsområden men även bygger ut befintliga områden. Ur ett socialdemokratiskt perspektiv så bör alla delar som ingår i en socioekonomisk utredning alltid ha hög prioritet för att man ska kunna ”bygga rätt” och utifrån dom rätta förutsättningarna.Jag hoppas att alla inblandade har läst denna rapport,om inte så tycker jag alla inblandade bör läsa den.

 ”Detaljplanen lever fortfarande” enligt Johan Persson. Bra tycker jag för vi behöver fler bostäder och Kalmar ska fortsätta titta framåt men nu måste socialchefen, givetvis på initiativ av socialnämnden få de rätta verktygen, så att man kan göra socioekonomiska utredningar i framtiden när det planeras för byggnation, speciellt när det gäller kommunens bostadsbolag Kalmarhem men även i andra sammanhang. Kalmar är inte en stor stad men det är viktigt att vi håller ihop och ser man inte det man bör se för att man bor i villaområden, utanför Kalmar, då bör man sätta sig in i saker o ting innan man beslutar, uttalar sig.

Michael Waxmann, stolt socialdemokrat

 

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: