Annons:

Sök

Annons:

Så många bedöms vara aktiva eller ha koppling till kriminella nätverk

62 000 personer i Sverige bedöms vara aktiva eller ha koppling till kriminella nätverk. Foto: MostPhotos

Så många bedöms vara aktiva eller ha koppling till kriminella nätverk

Det är en mörk lägesbild som Polismyndigheten målar upp över gängkriminella i Sverige. Hela 62 000 personer bedöms vara aktiva eller ha kopplingar till kriminella nätverk. 

Annons:

Cirka 14 000 personer bedöms vara aktiva i kriminella nätverk i landet. Ytterligare 48 000 personer bedöms ha koppling till kriminella nätverk.

Det visar den nya lägesbilden som Polismyndigheten tagit fram på uppdrag av regeringen. 

När det gäller personer som bedöms ha koppling till kriminella nätverk kan de till exempel vara misstänkta för brott tillsammans med aktiva i kriminella nätverk eller förekomma i underrättelser om brottslig verksamhet tillsammans med aktiva i kriminella nätverk. 

Det kan också handla om att man upplåtit bostäder till förvaring av narkotika, hanterat pengar eller annat till aktiva i de kriminella nätverken. 

– Vi ser att de kriminella nätverken är mycket omfattande, vilket bekräftar bilden av att det här är ett utbrett och mycket allvarligt samhällsproblem. Men vi måste tro att det går att vända utvecklingen och vi jobbar hårt för det tillsammans med bland annat andra myndigheter, säger rikspolischef Petra Lundh.

Stor majoritet män

Lägesbilden visar att äldre individer styr över yngre i de kriminella nätverken. 95 procent av de aktiva i nätverken är män och fem procent är kvinnor. Om man tittar på de som är kopplade till nätverken är siffran 19 procent för kvinnor. 

Nästan nio av tio är svenska medborgare. Elva procent har endast utländskt medborgarskap. Polismyndigheten fick uppdraget från regeringen i augusti 2023 och myndigheten ska nu vartannat år redovisa en uppdaterad nationell lägesbild. 

Polismyndigheten har under sitt arbete med lägesbilden gjort en indelning av olika roller som förekommer inom kriminella nätverk. Om dessa kan ni läsa här nedan. 

Fakta

Strategiska: Utgörs av de personer som styr och leder den brottsliga verksamheten och som kan beskrivas som strategiska aktörer.

Utförare i högre skikt: Personer som är utförare i ett högre skikt och kan liknas vid platschefer som både utför delar av den brottsliga verksamheten och som ser till att den blir utförd.

Utförare i lägre skikt: Står för att genomföra brottsliga handlingar på uppdrag av ovanstående skikt.

Möjliggörare och specialister: Utgörs av personer som bedriver någon form av möjliggörande verksamhet, exempelvis penningtvättare eller revisorer.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenskalmar.nu

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: