Annons:

Sök

Annons:

Lämnade hund utanför Ica i nästan sex timmar

Hunden var bunden utanför butiken i direkt solsken. Nu för ägaren ett föreläggande av länsstyrelsen. 

Annons:

Det var den 15 juni som en man gick in för att handla på Ica i Trekanten. Innan han gick in i butiken så band han sin hund utanför. Sedan lämnade mannen hunden kvar utanför butiken. Länsstyrelsen fick flera anmälningar under dagen gällande den kvarlämnade hunden. Myndigheten sökte förgäves efter ägaren, de åkte då ut till Trekanten och då fick de också tag i ägaren. Länsstyrelsen kom till butiken strax före klockan 18, enligt uppgift band hunden utanför Ica vid klockan 12. 

Flera tidigare fall av misskötsel

Mannen är inte okänd för länsstyrelsen. Han ska enligt myndigheten flera gånger lämnat sina hundar utan tillsyn. För tre år sedan omhändertogs hans hundar eftersom han själv blev gripen av polis. Så sent som i maj i år var han i sånt påverkat tillstånd att han fick bäras in av polisen in i hans bostad, helt oförmögen att ta hand om sina två hundar. 

Länsstyrelsen har nu beslutat om föreläggande. Ägaren måste ge hundarna tillräckligt med tillsyn och får inte lämna hundarna bundna utanför butiker mer än tillfälligt. Efterföljs detta inte har länsstyrelsen fler sanktionsmöjligheter.  

Fakta

Fakta: 

Statensjordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter; SJVFS 2020:8

2 kap l § Hundar och katter far inte hållas bundna och deras rörelsefrihet far inte begränsas utom i något av följande fall:

1. Hundar och katter far tillfälligt hållas bundna under kontinuerlig uppsikt, instängda i utrymmen som inte uppfyller de minimimått som anges i 10 kap. 4-9 §§ eller fasthållna på annat godtagbart sätt, under den tid som behövs för att utföra en nödvändig åtgärd. Med nödvändig åtgärd avses tillsyn, skötsel eller vård av ett djur samt träning av djuret för att vänja sig vid dessa åtgärder, rengöring av ett förvaringsutrymme eller andra berättigade skäl.

2. Hundar och katter far tillfälligt förvaras lösgående i utrymmen som inte uppfyller de minimimått som anges i 10 kap, 4—9 §§ vid transport och övernattningar i samband med resor, vid vistelse i områden där tillträde för husdjur inte är tillåtet eller vid andra aktiviteter ägnade åt djurens sys sel-sättning, inlärning eller utbildning. Under en transport får hundar och katter förvaras i högst tre timmar i transportmedlet när det står stilla.

Annons:

Anders Blank

Anders.blank@dagenskalmar.nu

0734645262

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: